#

PROGRAMIN YAPISI

Medya ve İletişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı'nın süresi en az 4, azami 6 dönem ve tezsiz programının süresi 3 dönemdir.

Tezli seçenekte; Programın ilk iki döneminde öğrenciler, Medya Kuramı I&II, Seminer I&II ve Niteliksel Araştırma Yöntemleri veya Niceliksel Araştırma Yöntemleri derslerini zorunlu ders olarak alırlar. Bu derslerin yanı sıra öğrencilerin dört seçmeli ders alma hakkı vardır. Seçmeli derslerden ikisini MED kodlu derslerden, diğer ikisini diğer BİLGİ yüksek lisans programlarının açtığı derslerden seçerler. Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı kendi önerdiği derslerin yanı sıra, medya alanının doğası gereği disiplinler arası çalışmayı önemser ve öğrencilerini farklı alanlardan dersler almaya yönlendirir. Derslerini tamamlayan öğrenciler üçüncü dönemden itibaren tez aşamasına geçebilirler.

Tezsiz (projeli) seçenekte; Yukarıda anılan ders planı tezsiz program için de geçerlidir. Tezsiz yüksek lisans programına kaydolan öğrenciler, Seminer I&II derslerini farklı bir yapıda medya içeriği üretmek üzerine alırlar. Öğrenciler üçüncü dönemde Medya Atölyesi dersini alırlar ve bu ders ile birlikte Bitirme Projesi hazırlamak üzere çalışmaya başlarlar. Medya Atölyesi ve Bitirme Projesi dersleri kapsamında öğrenciler, Program tarafından, Program Ortaklarından uygun olanına yönlendirilirler, bu kurumların içerisinde projelerini tamamlamalar. Bitirme projeleri hem bir medya içeriği olarak hazırlanır, hem de yazılı proje raporu sunulur. Öğrenciler projelerini jüri önünde savunduktan sonra yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Zorunlu dersler hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında, seçmeli dersler 15:00-18:00 ve/veya 19:00-22:00 saatleri arasında yürütülmektedir.