Programın Yapısı

Medya ve İletişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı'nın (İngilizce) süresi en az 4, azami 6 dönemdir.

Programın ilk iki döneminde öğrenciler, Medya Kuramı I&II, Seminer I&II ve Niteliksel Araştırma Yöntemleri ve/veya Niceliksel Araştırma Yöntemleri derslerini zorunlu ders olarak alırlar. Bu derslerin yanı sıra öğrencilerin dört seçmeli ders alma hakkı vardır. Seçmeli derslerden ikisini MED kodlu derslerden, diğer ikisini diğer BİLGİ yüksek lisans programlarının açtığı derslerden seçerler. Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı kendi önerdiği derslerin yanı sıra, medya alanının doğası gereği disiplinler arası çalışmayı önemser ve öğrencilerini farklı alanlardan dersler almaya yönlendirir. Derslerini tamamlayan öğrenciler üçüncü dönemden itibaren tez aşamasına geçebilirler.

Zorunlu dersler hafta içi 19:00 - 22:00 saatleri arasında, seçmeli dersler 15:00 - 18:00 ve/veya 19:00 - 22:00 saatleri arasında yürütülmektedir.

Ders Programı