Gözümüz Medyada

İngilizce eğitim veren tezli yüksek lisans programımız, ülkemiz ve dünyadaki medya-toplum ilişkilerinin analizi, anlaşılması ve eleştirisi için kuramsal irdeleme ve araştırma yapmak amacıyla 2009-2010 öğretim yılında kuruldu.

Temel hedefimiz, Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı'nı yüksek kaliteli akademik çalışmaların yürütüldüğü bir merkez haline dönüştürüp aynı zamanda akademinin sınırları dışına taşımak, dünyaya açmak.

Programın temel hedefleri,

  • Eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünme becerileri sergileyen,
  • Disiplinlerarası sosyal bilimler literatürüne, özellikle medya kuramlarına odaklı olarak hakim olan,
  • Toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel olguları akademik medya çalışmaları perpektifinden yorumlamayı bilen,
  • Dijital teknolojilerin küresel, ulusal ve yerel düzeylerde medya ve iletişim sistemlerini nasıl dönüştürdüğünü açıklayabilen,
  • Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntem ve tekniklerinde beceri ve yetkinlik kazanmış,
  • Disiplinin gereklilikleri doğrultusunda, İngilizce ve Türkçe'de ileri düzeyde akademik yazım becerileri sergileyen,
  • Medya ve iletişim alanında bağımsız araştırma tasarlama ve uygulama konusunda yetkinlik sergileyen,
  • Medya çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası yayınları takip eden, bu yayınlara katkıda bulunan,
  • Toplumsal cinsiyet, kültürel çalışmalar, etik, siber-kültür, ekonomi politik gibi konularla medya ilişkisini kurabilen

mezunlar yetiştirmektir.

Programımıza kabul edilen öğrenciler, akademik derslerin yanında, İstanbul Bilgi üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki mecralarda ders dışı yaratıcı medya üretimleri yapma olanaklarına sahip olurlar.

Laureate Uluslararası üniversiteler Ağı ve yaygın ERASMUS bağlantıları ile öğrencilerine geniş uluslararası seçenekler sunan programımız Santral Kampüsü'nde eğitim veriyor.